Ya'avets St 29

Tel Aviv- Jaffe

Planning team: Yoav Messer Architects
Photographer: Amit Gosher